Skip to Content
Dai hoi TLGD 2011 032_0.jpg

DANH MỤC CÁC SÁCH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ PHẠM MINH HẠC
I. Tác giả 1. Nhập môn tâm lý học. 1980. NXB. Giáo dục. Hà nội (HN). 2. Giáo dục và khoa học giáo dục. 1986. NXB. Giáo dục. HN. 3. Hành vi và Hoạt động. 1979, 1989, 2003. Viện khoa học giáo dục, HN. NXB Giáo dục, HN. NXB. Smưsl, Matscơva (tiếng Nga). 4. Phác hoạ lịch sử Học thuyết hoạt động trong tâm lý học. 2007. NXB. Chính trị quốc gia (tiếng Anh). 5. Góp phần đổi mới giáo dục. 1991. NXB. Giáo dục. HN.

Tâm lý học  Lịch sử Tâm lý học | Tâm lý học đại cương | Tâm lý học sư phạm | Tâm lý học lứa tuổi | Tâm lý học Xã hội | Tâm lý học Quản lý | Tâm lý học lãnh đạo | Tâm lý học Lao động | Tâm lý học Kĩ sư - Kĩ thuật | Tâm lý học Quân sự | Tâm lý học Công an | Tâm lý học Chính trị | Tâm lý học Kinh tế | Tâm lý học Tôn giáo | Tâm lý học Phật giáo | Tâm lý học Dân tộc | Tâm lý học Pháp luật | Tâm lý học Tư vấn | Tâm lý học Y học | Tâm lý học Sáng tạo | Tâm lý học Văn hóa | Tâm lý học Nghệ thuật | Tâm lý học Lâm sàng | Tuyển chọn tâm lý | Chẩn đoán tâm lý | Cơ sở khoa học tự nhiên của tâm lý học | Các chuyên ngành khác | Danh mục các luận án Tiến sĩ tâm lý học
LichsuTLH.jpg
Lịch sử Tâm lý học

William James là người đầu tiên để bắt đầu lĩnh vực tâm lý học.[1] Thuật ngữ Tâm lý học được dùng lần đầu tiên trong "Yucologia hoc est de hominis perfectione, anima, ortu", do nhà triết học kinh điển người Đức Rudlof Goeckel (La tinh hóa Rudolph Goclenius (1547-1628)) viết ra, được phát hành tại Marburg vào năm 1590.

Giáo dục học  Lịch sử giáo dục | Lí luận giáo dục | Lí luận dạy học | Quản lý giáo dục | Phương pháp giảng dạy
12345.jpg
Đánh giá HS tiểu học: Áp lực là do thực hiện máy móc
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150130/ap-luc-la-do-thuc-hien-may-moc/705402.html
Tư vấn - Giám định - Phản biện  Hoạt động của TW Hội | Hoạt động của các đơn vị | Kiến nghị với Đảng, Nhà nước
TranKieu.jpg
Phỏng vấn Chủ tịch Hội KHTLGD VN

Giáo dục chính là làm nhiệm vụ vun trồng sự sáng tạo. Con người mà giáo dục đào tạo ra phải là người năng động, sáng tạo, tự chủ, chấp nhận sự cạnh tranh.