Skip to Content
ại j hoc SP Đà Nẵng 3.jpg

THÔNG BÁO SỐ 3- HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC: “TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC VỚI TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH”
Quỹ Tài năng trẻ Tâm lý học, Giáo dục học trực thuộc TW Hội Khoa học Tâm Lý- Giáo dục Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia vào ngày 7 và 8 tháng 10 năm 2017 tại Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng. Kính mời các đại biểu quan tâm tới Hội thảo xin xem thông báo dưới đây!

TIN NỔI BẬT
» Thông báo hội thảo "Tâm Lý học, Giáo dục học với Tình yêu Hôn nhân và Gia đình"
» DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ-GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA VI (2016-2021)
» DANH SÁCH UVBCH HỘI KHTL-GDVN KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2016-2021)
» ĐIỀU LỆ HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO DỤC VIỆT NAM
» HỘI THẢO TÂM LÝ HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ NHẤT (RCP2017) “HẠNH PHÚC CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” Hà Nội, từ ngày 28/11/2017 đến ngày 01/12/2017
» HỘI THẢO “ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC VÀO CAN THIỆP RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN” ĐÃ THÀNH CÔNG RỰC RỠ
» GẶP GỠ GIỮA LÃNH ĐẠO HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ ĐOÀN ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI TÂM LÝ HỌC TRUNG QUỐC, ngày 18-05-2017 tại Hà Nội
» GẶP GỠ GIỮA LÃNH ĐẠO HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ ĐOÀN ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI TÂM LÝ HỌC TRUNG QUỐC, ngày 18-05-2017 tại Hà Nội
» THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO “ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC VÀO CAN THIỆP RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN” ( Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, ngày 20-05-2017)
ại j hoc SP Đà Nẵng 3.jpg
THÔNG BÁO SỐ 3- HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC: “TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC VỚI TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH”
images Ha Noi (x).jpg
HỘI THẢO TÂM LÝ HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ NHẤT (RCP2017) “HẠNH PHÚC CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” Hà Nội, từ ngày 28/11/2017 đến ngày 01/12/2017
06 (w)-IMG_0588.jpg
GẶP GỠ GIỮA LÃNH ĐẠO HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ ĐOÀN ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI TÂM LÝ HỌC TRUNG QUỐC, ngày 18-05-2017 tại Hà Nội
01 (w)-DSC_7611.jpg
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO “ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC VÀO CAN THIỆP RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN” ( Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, ngày 20-05-2017)
05b (w)-DSC_7579.jpg
HỘI THẢO “ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC VÀO CAN THIỆP RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN” ( Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, ngày 20-05-2017) Ngày 20-5-2017, Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương - Phú
Tâm lý học  Lịch sử Tâm lý học | Tâm lý học đại cương | Tâm lý học sư phạm | Tâm lý học lứa tuổi | Tâm lý học Xã hội | Tâm lý học Quản lý | Tâm lý học lãnh đạo | Tâm lý học Lao động | Tâm lý học Kĩ sư - Kĩ thuật | Tâm lý học Quân sự | Tâm lý học Công an | Tâm lý học Chính trị | Tâm lý học Kinh tế | Tâm lý học Tôn giáo | Tâm lý học Phật giáo | Tâm lý học Dân tộc | Tâm lý học Pháp luật | Tâm lý học Tư vấn | Tâm lý học Y học | Tâm lý học Sáng tạo | Tâm lý học Văn hóa | Tâm lý học Nghệ thuật | Tâm lý học Lâm sàng | Tuyển chọn tâm lý | Chẩn đoán tâm lý | Cơ sở khoa học tự nhiên của tâm lý học | Các chuyên ngành khác | Danh mục các luận án Tiến sĩ tâm lý học
LichsuTLH.jpg
Lịch sử Tâm lý học

William James là người đầu tiên để bắt đầu lĩnh vực tâm lý học.[1] Thuật ngữ Tâm lý học được dùng lần đầu tiên trong "Yucologia hoc est de hominis perfectione, anima, ortu", do nhà triết học kinh điển người Đức Rudlof Goeckel (La tinh hóa Rudolph Goclenius (1547-1628)) viết ra, được phát hành tại Marburg vào năm 1590.

Giáo dục học  Lịch sử giáo dục | Lí luận giáo dục | Lí luận dạy học | Quản lý giáo dục | Phương pháp giảng dạy
12345.jpg
Đánh giá HS tiểu học: Áp lực là do thực hiện máy móc
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150130/ap-luc-la-do-thuc-hien-may-moc/705402.html
Tư vấn - Giám định - Phản biện  Hoạt động của TW Hội | Hoạt động của các đơn vị | Kiến nghị với Đảng, Nhà nước
TranKieu.jpg
Phỏng vấn Chủ tịch Hội KHTLGD VN

Giáo dục chính là làm nhiệm vụ vun trồng sự sáng tạo. Con người mà giáo dục đào tạo ra phải là người năng động, sáng tạo, tự chủ, chấp nhận sự cạnh tranh.